Kryetari Hungarez i Konkurrencës dhe ai Turk dërgojn telegram Urime për Kryetarin e ri të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka pranuar dy telegrame urimi me rastin e emërimit të Kryetarit të ri të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës z. Valon Prestreshi.

Me këtë rast urime për zgjedhjen e z. Prestreshi për Kryetar të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës kanë dërguar homologët e tij, Prof. Dr. Omer Torlak - Kryetari i Autoritetit Turk të Konkurrencës dhe z. Miklos Juhasz - Kryetar i Autoritetit Hungarez të Konkurrencës.


Telegram Urimi nga Presidenti i Autoritetit Turk të Konkurrencës.

Telegram Urimi nga Presidenti i Autoritetit Hungarez të Konkurrencës.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...