Struktura organizative

ORGANOGRAMI

 • Valon Prestreshi - Kryetar i Komisionit, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Autobiografi e shkurtë

  Lexo më shumë
 • Ahmet Krasniqi - Zëvendës Kryetar i Komisionit, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  CV e shkurtë

  Lexo më shumë
 • Fatime S. Haziri - Anëtare e Komisionit, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Autobiografi e shkurtë

  Lexo më shumë
 • Muhamed Krasniqi - Anëtar i Komisionit, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Autobiografi e shkurtë

  Lexo më shumë
 • Shaqir Morina - Anëtar i Komisionit, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Autobiografi e shkurtë

  Lexo më shumë
 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...