Shkarko formën për paraqitjen e kërkesave në Autoritetin Kosovar të Konkurrencës

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Rr. Zejnel Salihu PN, Kati III

Ish objekti i Gjykatës Themelore

Prishtinë, 10000

E-mail: info.konkurrenca@rks-gov.net

Tel: +381 /0/ 38 200 109 29


Shkarko formën për paraqitjen e kërkesave


 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...