Raporte Financiare

  • 02 June 2010 Raporti Vjetor Financiar 2009

    Shkarko
  • 01 February 2010 Raport mbi veprimtarinë e Komisionit Kosovar të Konkurrencës për vitin 2009 dhe objektivat kryesore për vitin 2010

    Shkarko