Vendimet

 • 09 December 2016VENDIM (Moneta vs Ministria e puneve te brendshme)-Final-SCAN

  Shkarko
 • 09 December 2016Vendim 32-16 Perqendrim

  Shkarko
 • 21 September 2016Konkluzioni - Kafenet

  Shkarko
 • 21 September 2016Konkluzioni per Mjedra

  Shkarko
 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...