O Kosovskoj Komisiji Konkurencije

Kosovsku Komisiju Konkurencije je osnovala Skupština Republike Kosovo 7 Novembra 2008 godine i zasniva sa na Zakon o Konkurenciji Br. 2004/36.

Kosovska Komisija Konkurencije je nezavisni organ odgovoran i nadležan za sprovodjenje zakona i promociju konkurencije izmedju preduzeća te i za zaštitu potrošaća na Kosovu. KKK je sastavljena od 5 članova, predsednika Komisije i 4 komisije koje imenuje Skupština Republike Kosovo.

 

KoncentraciJe

Dominantan položaJ