Ballina | Autoriteti Kosovar i Konkurrences
Për të u informuar më shumë rreth AKK-së.. KLIKO

Më të fundit

Vendimet

05.10.2017 - Konkluzion për mbyllje të lendës ( SIERRA-LAB)

01.03.2018
Next
05.10.2017 - Konkluzion për mbyllje të lëndës ( Trust vs Kompanitë e sigurimeve)

01.03.2018
Next

Njoftime për shtyp

Konkurs per plotesimin e vendeve te punes 4 pozita (inspektor hetues i konkurrences)

27.02.2018
Next

Raportet Vjetore

Raporti mbi ARE_FINAL

20.12.2017
Next
RAPORTI I PUNËS I AKK-SE 2016

24.11.2017
Next

PËRQENDRIMET

KREU V
Përqendrimi i Ndërrmarrjeve.

KLIKO KËTU PËR TË SHIKUAR DETAJET

POZITA DOMINUESE

Pozitë dominuese

KLIKO KËTU PËR TË SHIKUAR DETAJET

Previous Next