1782 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

KËRKESË PËR NJOFTIM TË PËRQËNDRIMIT

Prishtinë 30.01.2019

 

 

KËRKESË PËR NJOFTIM TË  PËRQËNDRIMIT

 

1.Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me datë; 22.01.2019 ka pranuar kërkesën për njoftim të Përqendrimit të ndërmarjeve të realizuar si pasojë e blerjës së aseteve të Vision TV, Sh.P.K me numër të regjistrimit të bisnesit 70965380 , me adresë të regjistruar në Rruga Zahir Pajaziti Nr 11000 Podujevë , nga IPKO Telecomminications L.L.C me Nr të regjistrimit të bisnesit 70064420 ,me adresë të regjistruar në’ Rruga Zija Shemsiu Nr.34,10000 Prishtinë,  përmes përfitimit të kontrollit të plotë ,të 100% të aseteve.

                                                                                                                                   

2.  Autoriteti fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar. Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit  Kosovar të Konkurrencës, me Adresë Rr. Migjeni kati VI [ish objekti i bankës së Lubjanës] Nr tel :+381 /0/ 38 200 10982, apo në  email adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net, në afatin prej 15 ditëve nga dita e publikimit në webfaqe të AKK-së .