Kuadri ligjor | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Law

LAW ON AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF LAW NO. 03L-229 FOR THE PROTECTION OF COMPETITION

SHIKO

LAW NO. 03 / L-229 LAW ON COMPETITION PROTECTION

SHIKO

Administrative Instruction

U.A Nr. 02/2018 PËR MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË TREGUT RELEVANT

SHIKO

UA1

SHIKO

Regulation

REGULATION NO.3 - 2018 FOR INTERNAL ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION...

SHIKO

Annual Report

Strategy of the Kosovo Competition Authority 2020-2023

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2018

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2017

SHIKO

REPORT ON ERA 2017

SHIKO

Financial Report