Struktura Organizative | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Organizational Structure

Organizational Structure

Neime Binaku – Isufi -

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Kaltrina Sela -

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Nafije Osdautaj -

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Salihe Gashi-Loku -

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Florent Mehmeti -

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Selajdin Beqa -

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Arsim Tërnava - Director of Legal and Administration

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë