1715 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Konferencë ndërkombëtare në Shqipëri

Kryetari dhe Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës do të marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare e organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës Shqiptar me 10-12 Dhejtor 2017.

13 vite përvojë në politikat e konkurrencës në Shqipëri, nga aspekti i ligjit, Ekonomia dhe Biznesi, "learning by doing" dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.

  • Share