Vendimet | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Kartelet

20.02.2018 - Konkluzion për mos hapjen e procedurës hetimore (IPKO kundër VALA dhe Z-Mobile)

SHIKO

10.01.2018 - Konkluzioni për fillimin e Procedurës Hetimore kundër IPKO dhe DigitALB

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për Berberët e LIPJANIT

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për fillimin e Hetimeve - furrtarët e PEJËS

SHIKO

28.04.2017 - Konkluzion - VivaFresh Vs Komuna e Suharekës

SHIKO

28.04.2017 - Konkluzion për Visar Tukaj për Dhenjen e Pelqimit...

SHIKO

05.10.2017 - Vendim - Ankesë për Cënimin e Veprimtarisë së Postës së Kosovës

SHIKO

06.07.2017 - Vendim për Postën e Kosovës (Mbrojtja e zonës së rezervuar)

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për mullisët

SHIKO

29.08.2016 - Konkluzion për Mjedra

SHIKO

28.04.2017 - Ministria e Drejtesise Vs Kompanive ofertuese

SHIKO

Pozita Dominuese

12.02.2018 - Konkluzion për rastin KTV kunder IPKO

SHIKO

Liridon Aliu vs 24 Yjet

SHIKO

Përqendrimet

Vendim për Perqendrim BAT

SHIKO

Vendim per Perqendrim EMONA CITY

SHIKO

Vendim 32-16 Përqendrim

SHIKO

Mendimet Profesionale

22.12.2017 - Mendim Profesional për DRAFT-UDHËZIMIT ADMINISTRATIV PËR HOMOLOGIM TË MJETEVE RRUGORE

SHIKO

29.08.2017 - Mendim Profesional për ARH-se per rastin Trainkos

SHIKO

08.06.2017 - Opinion profesional për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjës Sociale

SHIKO

6.12.2017 - Mendim Profesional për Ministrinë e Infrastrukturës

SHIKO

30.12.2016 - Mendim Profesional - Aeroportit LIMAK dhe Ministrisë së Financave DQPPP

SHIKO

06.12.2016 - Vendim REKOMANDUES nr.41/16 (Moneta vs Ministria e Punëve të brendshme)

SHIKO