Vendimet | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Marrëveshjet e ndaluara

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Kastrati Group SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Blu Oil SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Veda-2 Petroll

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Petrol Company SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Patroni SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Petrol Oti Slovenija L.L.C.

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë N.P.T. IBRAHIMI

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë LAB-OIL SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë IP-KOS SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë HIB PETROL SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë N.P.T. FAT OIL

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë EXFIS SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Benita Company SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Al Petrol SHPK

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Alfa Trade Shpk

SHIKO

06.05.2020 - Vendimi Final për kompaninë Alba Petrol Group ShPK

SHIKO

21.11.2019 - Konkluzion ndaj ndërmarrjeve të Autobusëve (linja Prishtinë - Lipjanë)

SHIKO

23.05.2019 - Vendim - AKK vs Redoni dhe Exclusive

SHIKO

15.02.2019 - AKK kunder Ndermarrjeve te derivateve te naftes

SHIKO

16.10.2018 Konkluzion për fillimin e procedurës Ipko dhe Kujtesa Kunder TK, MAP dhe MFSK

SHIKO

10.10.2018 Vendimi - TK vs Ipko dhe DigitALB

SHIKO

04.05.2018 - Konkluzion per fillimin e hetimeve (Imatinib Mesylate 400mg)

SHIKO

30.03.2018 - Vendim për Furrëtarët në Komunën e Pejës

SHIKO

20.02.2018 - Konkluzion për mos hapjen e procedurës hetimore (IPKO VS VALA dhe Z-Mobile)

SHIKO

10.01.2018 - Konkluzioni për fillimin e Procedurës Hetimore (VALA VS IPKO dhe DigitALB)

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për Berberët e LIPJANIT

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për fillimin e Hetimeve - (AKK VS furrtarët e PEJËS)

SHIKO

05.10.2017 - Vendim - Ankesë për Cënimin e Veprimtarisë së Postës së Kosovës

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për mullisët

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për mbyllje të lendës ( SIERRA-LAB)

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për mbyllje të lëndës ( Trust vs Kompanitë e sigurimeve)

SHIKO

05.10.2017 - Konkluzion për mbylle të rastit (berberët në MITROVICË)

SHIKO

06.07.2017 - Vendim për Postën e Kosovës (Mbrojtja e zonës së rezervuar)

SHIKO

28.04.2017 - Ministria e Drejtesise Vs Kompanive ofertuese

SHIKO

28.04.2017 - Konkluzion - VivaFresh Vs Komuna e Suharekës

SHIKO

28.04.2017 - Konkluzion për Visar Tukaj për Dhenjen e Pelqimit...

SHIKO

29.08.2016 - Konkluzion për Mjedra

SHIKO

Pozita Dominuese

27.02.2018 - Konkluzion për mos hapje të procedurës hetimore (OE vs BIK)

SHIKO

12.02.2018 - Konkluzion për mos hapje te procedurës hetimore (KTV vs IPKO)

SHIKO

28.04.2017 - Konkluzion për mbyllje të rastit (Liridon Aliu vs 24 Yjet)

SHIKO

Përqendrimet

27.05.2020 - Vendimi i NLB dhe Komercijalna Banka

SHIKO

03.02.2020 - Vendimi i SavaRe dhe NLB Vita - Web

SHIKO

14.11.2019 - Vendimi i SavaRe Triglav dhe DCB

SHIKO

14.11.2019 - Vendimi i SavaRe Triglav dhe ZTSR

SHIKO

25.04.2019 - Vendim për Lejimin e Përqendrimit nga Coca Cola HBC- Serbi mbi Bambi a.d.

SHIKO

11.03.2019 - Vendim për Perqendrim Ipko Telecommunications L.L.C mbi Vision TV SH.P.K

SHIKO

15.08.2018 - Vendim për LEJIMIN e perqendrimit - American Hospital mbi Hygea Hospital

SHIKO

22.06.2018 - Vendim - Përqendrimi NewCo Ferronikeli Complex LLC-Cunico, në cilësinë e shitësit

SHIKO

14.05.2018 Vendim për përqendrim NEREGELIA TRADING LTD dhe Beta Group Shpk., mbi All balcans Corp

SHIKO

18.10.2017 - Vendim për Perqendrim EMONA CITY mbi INTEREX

SHIKO

06.07. 2017 - Vendim për Perqendrim BAT

SHIKO

24.10.2016 Vendim për Përqendrim ( Phoenix farma DOOEL mbi Exclusive pharma sh.p.k.)

SHIKO

Mendimet Profesionale

10.04.2020 - Rekomandim Qeverisë së Kosovës per vendimin nr.05/21

SHIKO

21.11.2019 Rekomandim për Agjencionit te Bujqësisë

SHIKO

19.11.2019 - Mendim Profesional drejtuar Autoritetit të Aviacionit Civil

SHIKO

19.11.2019 - Mendim Profesional drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit

SHIKO

12.09.2019 - Mendim Profesional drejtuar Bankes Qendrore te Kosoves

SHIKO

21.08.2019 Mendim Profesional (AKK për OSHP) "Tenderi për furnizim me IT"

SHIKO

22.07.2019- Mendim Profesional drejtuar ATK-së

SHIKO

22.07.2019-Mendim Profesional drejtuar Kuvendit Komunal- Prishtine

SHIKO

17.05.2019 - Mendim Profesional për MSH, rreth U.A për përcaktimin e çmimeve

SHIKO

04.04.2019- Mendim profesional për ARKEP

SHIKO

02.04.2019- Rekomandim për Odën e Avokatëve

SHIKO

22.12.2017 - Mendim Profesional për DRAFT-UDHËZIMIT ADMINISTRATIV PËR HOMOLOGIM TË MJETEVE RRUGORE

SHIKO

6.12.2017 - Mendim Profesional për Ministrinë e Infrastrukturës për KONTROLLAT TEKNIKE

SHIKO

29.08.2017 - Mendim Profesional për ARH-se per rastin Trainkos

SHIKO

08.06.2017 - Opinion profesional për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjës Sociale

SHIKO

27.02.2017 - Vendim (Përmirësues - Korigjues)

SHIKO

30.12.2016 - Mendim Profesional - Aeroportit LIMAK dhe Ministrisë së Financave DQPPP

SHIKO

06.12.2016 - Vendim REKOMANDUES (Moneta vs Ministria e Punëve të brendshme) - Marrëveshje e ndaluar

SHIKO