1717 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Raporti mbi Agjendën për Reforma Evropiane

Sot, në mbledhjen e radhës së Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, u trajtua dhe aprovua Raporti mbi Agjendën për Reforma Evropiane, në të cilën është ngarkuar AKK, në 2(dy) pika kryesore.

E.1 Fuqizimi i procedurave dhe kapaciteteve të brendshme në AKK.

E.2 Autoriteti Kosovar i Konkurrencës duhet të hulumtojë dhe përgatisë një raport mbi gjendjen aktuale të monopoleve në tregun e Kosovës, me rekomandimet e duhura.

​Gjeni Raportin në "Kuadri Ligjore - Raportet vjetore"

 

  • Share