1757 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

14.05.2018 Vendim për përqendrim NEREGELIA TRADING LTD dhe Beta Group Shpk., mbi All balcans Corp

Komunikatë për media,

Sot, në mbledhjen e radhës së Komisionit të Autoritetit Kosovar të konkurrencës, u morr vendim që të LEJOHET, Përqendrimi përmes përfitimit 100% të kontrollit nga NEREGELIA TRADING LTD dhe Beta Group Shpk., në cilësinë e blerësve mbi ALL BALCANS CORPORATION sha.,në cilësinë e shitësit.

Komisioni I AKK-se vlerësoi se nuk ka asnjë shqetësim në pikëpamje të kritereve për vlerësimin e përqendrimit të lejuar sipas nenit 19 të Ligjit.

  • Share