1776 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Takim me zyrën e Komisionit Evropian në Prishtinë

Të nderuar,

Sot, zhvilluam një takim të përbashkët me UD. ambasadorin e Zyrës së BE-së në Prishtinë z. Riccardo SERRI, me të cilin biseduam rreth Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, fushëveprimtarinë e AKK-së dhe përmbushjen e obligimeve në tërësi të Agjendës për Reforma Evropiane nga ana e AKK-së.

Diskutuam po ashtu rreth Projektit të IPA-së 2017, ku AKK është përfituese direkte e ketij projekti për 3 vitet e ardhshme.

Z. Serri ofrojë mbështetje të pa rezervë të zyrës se BE-së për AKK për forcimin e kapaciteteve profesionale në ushtrimin e përgjegjesive tona, për një konkurrencë të drejt dhe lojale në tregun e Republikës së Kosovës.

AKK është e përkushtuar që edhe me tutje të bashkepunoj ngusht me zyren e Komisionit Evropian për ngritjen e rrolit të AKK-së, për luftimin kundër karteleve, parandalimin e abuzimit të pozitës dominuese dhe përçendrimeve të ndërmarrjeve.

  • Share