1789 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Promovimi i politikës së Konkurrencës nëpër universitete dhe kolegje

Në kuadër të promovimit të politikës së konkurrencës, kryetari i AKK-së z. Prestreshi ka qenë mjaftë aktiv me ligjerime për të drejtën e konkurrencës në botën universitare dhe akademike me student të niveleve bachelor dhe mastër.

Një nga objektivat strategjike të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës është avokimi dhe promovimi i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës tek akterët e ndryshëm të shoqërisë!

AKK këtë avokimin e ka filluar me botën universitate, duke shpërndarë informata dhe dituri brezave të rinjë të Kosovës

  • Share