1799 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Takim me kryetarin e Komunës së Pejës

Sot me kryetarin e Pejës Z. Gazmend Muhaxherin, u dakorduam që ta mbajmë një takim të madh publik me kompanitë që veprojnë në komunën e Pejës për të avokuar për Politikat e Konkurrencës dhe Zhvillimin ekonomik në këtë regjion.

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës si institucion i pavarur i Kuvendit të Republikës së Kosovës ka filluar një fushatë me Komunat nëpër Kosovë dhe bizneset që operojnë në ato territore për ligjin e Konkurrencës, Marrëveshjet e ndaluara, abuzimi me poziten dominuese dhe përqendrimi apo bashkimi i ndërmarrjeve.

  • Share