1827 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Gjykata e Apelit konstaton se Posta lidhi marrëveshje të jashtëligjshme me institucionet e Kosovës

Të dashur qytetarë,

Sot, Autoriteti Kosovar I Konkurrencës pranoj aktgjykimin nga gjykata e apelit, I cili aktgjykim vërteton si të ligjshëm Vendimin e AKK-së kundër Postës së Kosovës e cila kishte lidhur marrëveshje të jashtëligjshme me institucionet qendrore dhe lokale, duke I vendosur konkurrentët tjerë në Pozita të pafavorshme konkurruese!

 

 

  • Share