1932 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Mundësi për punë praktike me pagesë

Projekti EU Support to the Kosovo Competition Authority and State Aid Commission është duke kërkuar rekrutimin e disa praktikantëve, të cilët do të angazhohen në institucionet përfituese të këtij projekti, në këtë rast edhe tek Autoriteti i Konkurrencës.
Ju mund të mësoni më shumë detaje rreth këtij konkursi dhe mënyrës së aplikimit duke vizituar vegëzën e mëposhtme:
 
  • Share