1957 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Kosova shënon përparim në konkurrueshmëri sipas raportit të OECD-së

Krahasuar me gjetjet e vitit 2018, Kosova ia ka dalë që të shënojë përparim në 9 nga 15 fusha të politikave, sipas raportit Competitivness in South East Europe 2021 (Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore, 2021)

Sipas raporti të publikuar rishtazi, përkundër që kjo qartazi tregon për përparim në bërjen e politikave që e përmirësojnë konkurruesmërinë – në së paku në dy të tretat e fushave të mbuluara në këtë vlerësim – për të pasur një ndikim afatgjatë, atëherë zbatimi i vazhdueshëm dhe efektiv, monitorimi dhe përmirësimi i tyre duhet të jetë prioritet kyç”, nënvizon raporti.

Gjatë vitit të kaluar, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës i është përgjigjur një mori pyetjesh të hulumtuesve të këtij raporti lidhur me politikat e konkurrencës në Kosovë.

Gjetjet kyçe dhe raportin mund t’i gjeni në këtë vegëz:

https://www.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe-2021_573f3543-en;jsessionid=_1ExHBlp1_EdDcuRznqvGsUu.ip-10-240-5-142

  • Share