2011 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Njoftim

Të nderuar/a,

Në mbështetje të Vendimit nr. 40/2022 të datës 20.10.2022, të nxjerrë nga UD. Drejtori i përgjithshëm i Sekretariatit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, Njësia e personelit ju njofton se është anuluar procedura e konkurimit (konkursit) për pranimin në shërbimin civil, për pozitën Zyrtar Administrativ (Asistent Administrativ), me numër të referencës RN 00009066 dhe me numër të kodit RPC 00002817, të shpallur me 17.05.2022.

Anulimi i procedurës së konkurimit (konkursit) për pranłmin në shërbimin civil është bërë për shkak të kalimit të afatit për përfundimin e procedurës administrative, të përcaktuar në paragrafin 2 të nenit 98 të Ligjit nr, 05/1—031 për procedurën e përgjithshme administrative.

  • Share