2033 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Seminar lidhur me tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me bastisjet e agimit/dawn raids

Duke ndodhur tani:
Tre ekspertë me përvojë të gjatë janë duke prezantuar para zyrtarëve tanë për tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me bastisjet e agimit/ dawn raids. Ky seminar tre ditor mbështetet nga EU Support to the Kosovo Competition Authority në bashkëpunim me Autoritetin e Konkurrencës së Republikës së Kosovës.
  • Share