2058 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Seminar lidhur me tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me marrveshjet e ndaluara

Duke ndodhur tani :
 
Dy ekspertë me përvojë të gjatë janë duke prezantuar para zyrtarëve tanë për tema mbi marrveshjet e ndaluara ( kartelet), si nocionet, llojet, barra e provës, trajtimi procedural, të drejtat e palëve dhe mjetet juridike të kartelit.
 Ky seminar tre ditor mbështetet nga EU Support to the Kosovo Competition Authority në bashkëpunim me Autoritetin e Konkurrencës së Republikës së Kosovës.
  • Share