2070 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Trajnim divizional për AKRK-ën – Kontrolli i Përqëndrimeve

Duke ndodhur tani :

Dy ekspertë me përvojë të gjatë, z. Daniel Colgan dhe znj. Ieva Jakubaviciene, janë duke mbajtur një trajnim tre ditor lidhur me Kontrollin e përqendrimeve. Ky seminar tre ditor mbështetet nga EU Support to the Kosovo Competition Authority në bashkëpunim me Autoritetin e Konkurrencës së Republikës së Kosovës.​Temat e diskutimit lidhen me cështje si : nocionet rëndësia e procedurës, përqendrimet horizontale, vertikale, mjetet juridike, dhe trajtimi i rasteve hipotetike.

  • Share