2122 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Zyrtarët e Autoritetit të Konkurrencës marrin pjesë në trajnimin e radhës të ERA-së në Zagreb

Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Z. Shemsi Elezi Drejtor i Mbikëqyrjes së Tregut dhe Z. Etrit Tetova, Shef i Divizionit, mori pjesë në trajnimin e avancuar për të drejtën e konkurrencës të mbajtur në Zagreb më 5 dhe 6 tetor 2023 nga Akademia e së Drejtës Evropiane (ERA) dhe Autoriteti Kroat i Konkurrencës me temën “Zbatimi i kartelit në Bashkimin Evropian (BE)”.

Trajnimi u organizua në ambientet e Shoqatës Kroate të Punëdhënësve dhe qëllimi ishte përditësimi i praktikuesve të ligjit të konkurrencës mbi tendencat dhe zhvillimet e fundit në zbatimin e karteleve të BE-së. Vëmendje e veçantë iu kushtua jurisprudencës së fundit të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian, hetimeve të fundit të Komisionit Evropian, implikimeve të Udhëzimeve Horizontale, lehtësimit dhe zgjidhjeve dhe sfidave për zbatimin e kartelit në epokën digjitale.

Në ditën e parë u diskutua jurisprudenca e fundit e GJED-së lidhur me zbatimin e kartelit, çështjet e saj thelbësore dhe procedurale, Rregulloret e reja të Përjashtimit të Bllokut Horizontal dhe Udhëzimet Horizontale, programi i faljes  dhe zgjidhjet dhe roli i tyre për zbatimin efektiv të kartelit, dhe u mbyll me një ushtrim rasti, hipotetik karteli.

Dita e dytë e seminarit u hap me panelin që diskutoi mbi përdorimin e inteligjencës artificiale si mjet për zbulimin (dhe parandalimin) e kartelit dhe dita u mbyll me një ushtrim seminari rreth çështjeve kryesore dhe sfidave praktike në inspektimet e paparalajmëruara në epokën digjitale.

Pjesëmarrësit vlerësuan seminarin dhe inkurajuan organizimin e trajnimeve të ngjashme në fushën e ligjit dhe politikës së konkurrencës në të ardhmen.

  • Share