2131 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Autoritetit i Konkurrencës mban ligjeratë për studentët e UBT – Institutin e Lartë për Arsim

Rritja e vetëdijës rreth konkurrencës dhe rolit të Autoritetit të Konkurrencës në tregun e lirë të Kosovës ishin temat e ligjeratës për studentët e UBT – Institutit të Lartë për Arsim. 

Kryetarja e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës Neime Binaku-Isufi, dhe përfaqësuesi Adrian Mustafa prezantuan para studentëve legjislacionin e aplikueshëm dhe mekanizmat zbatues të konkurrencës. Gjithashtu, ata ilustruan kompetencat e Autoritetit të Konkurrencës përmes shembujve konkret. 

Ligjeratës iu bashkuan ekspertë nga Bashkimi Evropian, pjesë e projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja e Autoritetit të Konkurrencës dhe Komisionit për Ndihmë Shtetërore”.

Interesimit të madh të studentëve për mbrojtjen e konsumatorit përmes zbatimit të ligjit të konkurrencës iu përgjigjën panelistët duke i siguruar që kjo është mënyra më e mire për të arritur një treg i barabartë për ta dhe për bizneset.

#Konkurrenca #Kosova #DitaeKonkurrences

  • Share