2135 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Kryetarja Binaku-Isufi mori pjesë në “Sfidat e Ardhshme për Sistemin e Prokurimit Publik“


Kryetarja e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës Neime Binaku-Isufi ishte pjesë e konferencës “Sfidat e Ardhshme për Sistemin e Prokurimit Publik në Kosovë“ të mbajtur me 22 nëntor në Prishtinë. 

Nën drejtimin e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP), institucionet tjera kyçe të prokurimit publik dhe përfaqesuesë të donatorëve diskutuan për sfidat e sistemit të prokurimit publik në vend, Ligjin e Ri të Prokurimit Publik që po hartohet dhe në përforcimin e bashkëpunimit ndër-institucional në fushën e prokurimit publik në përgjithësi. 


#AutoritetetiiKonkurrences #Konkurrenca #Kosova

  • Share