2212 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Konferenca e 22-të Ndërkombëtare për Konkurrencën e mbajtur ne Berlin - Gjermani

Me ftesë të Autoritetit të Konkurrencës së shtetit gjerman (Bundeskartellamt), Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës së Republikës së Kosovës znj. Neime Binaku Isufi dhe Komisionerja znj. Salihe Gashi Loku janë duke përfaqësuar vendin tonë në Konferencën e 22-të Ndërkombëtare të Konkurrencës në Berlin. Ky takim është një platformë e rëndësishme ku shkëmbehen njohuritë dhe praktikat më të mira në fushën e politikave të konkurrencës.
 
Në agjendën e konferencës, veçanërisht po shqyrtohen temat rreth sfidave dhe mundësive në zhvillimin e politikave të konkurrencës në një mjedis global të ndryshueshëm dhe në ujëra të trazuara, sidomos me avansimin e Inteligjencës Artificiale (AI). Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të mësuar nga përvojat e vendeve të tjera dhe për të kontribuar në hartimin e politikave që promovojnë një treg të drejtë dhe të hapur.
 
Autoriteti i Konkurrencës së Kosovës është në krye të përpjekjeve për të ndërtuar një mjedis konkurrues ku inkurajohen inovacioni dhe zhvillimi ekonomik. Pjesëmarrja jonë në këtë konferencë shënon angazhimin tonë për të qenë sa më afër praktikave më të mira botërore, për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe për të promovuar konkurrencë të shëndetshme.
 
Le të punojmë së bashku për të krijuar një mjedis të favorshëm për bizneset, ndërkohë që mbrojmë integritetin e tregut dhe promovojmë inovacionin.
 
#CompetitionConference #Kosovo
  • Share