1999 - Anteari_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Kaltrina Sela - Nënkryetare e Autoritetit të Konkurrencës