Njoftime për shtyp | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Njoftime për shtyp

Buletini informativ i AKK-së

10.04.2020

Shiko më shumë

Buletini Informativ (Edicioni I Dytë)

21.07.2020

Shiko më shumë

Buletini informativ (Edicioni i trete)

04.02.2021

Shiko më shumë

Buletini informativ (Edicioni i katërt)

04.02.2021

Shiko më shumë

24.06.2021

Shiko më shumë

Buletini informatik (Edicioni i gjashtë)_compressed

14.07.2021

Shiko më shumë

Buletini_ Edicioni 7

17.11.2021

Shiko më shumë

Buletini_Edicioni 8

25.03.2022

Shiko më shumë

28.08.2023

Shiko më shumë