Struktura Organizative | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Struktura organizative

ORGANOGRAMI

Neime Binaku – Isufi - Kryetare e Autoritetit të Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Kaltrina Sela - Nënkryetare e Autoritetit të Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Nafije Osdautaj - Komisionere e Autoritetit të Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Salihe Gashi-Loku - Komisionere e Autoritetit të Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Florent Mehmeti - Komisioner i Autoritetit të Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Selajdin Beqa - Drejtor i Përgjithshëm

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Arsim Tërnava - Drejtor i Departamentit Juridik dhe Administratës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë