Struktura Organizative | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Struktura organizative

ORGANOGRAMI

Valon Prestreshi - Kryetar, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Ahmet KRASNIQI - Zëvendës Kryetar, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Fatime S. HAZIRI - Komisionere, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Muhamed KRASNIQI - Komisioner, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Shaqir MORINA - Komisioner, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Arsim Tërrnava - Drejtor i Departamentit Juridik dhe Administratës

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Bekim Millaku - Drejtor i Departamentit të Mbikqyrjes së Tregut

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë

Sakip IMERI - Drejtor i Përgjithshëm i AKK-së

Autobiografi e shkurtë

Shiko më shumë