2165 - Anteari_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Florent Mehmeti - Komisioner i Autoritetit të Konkurrencës