2002 - Anteari_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Nafije Osdautaj - Komisionere e Autoritetit të Konkurrencës