Urimi për festën e Fitër Bajramit

Të gjithë besimtarëve mysliman Gëzuar festa e fitër Bajramit. Urojmë që mëshira e këtij muaji të shtrihet edhe në muajt në vijim me qëllim që bota të bëhet më pak e ftohët dhe më e drejtë.

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...