Misija

Zakon o Konkurenciji Br. 2004/36 ima za cilj obezbedjivanje ustrajnog razvoja tržišne ekonomije Kosova uz istovremeno obustavljanje postupaka koji ograničavaju, potiskuju ili poremečuju konkurenciju.
Ovaj zakon deluje radi obezbedjenja jedne slobodne i efektivne konkurencije na tržištu oslanjajući se na tri glavna stuba koji utvrdjuju zaštitu konkurencije kao što su:

  • Zloupotreba dominantne pozicije;
  • Zabranjeni Sporazumi oblika kartela i
  • Ujedinjenja ili koncentracija preduzeća.

Uspostavljanje slobodne konkurencije i njena zaštita su jedan vitalan segment za opstanak tržišne ekonomije tako da konkurendcija zauzima važno mesto u ekonomskim politikama. Ova institucija osmišljava svoje funkcioniranje kao podstrekać i advokat konkurencije i interesa potrošaća i bisnisa, uglavnom da bi tržište podstaklo razvoj.

 

KoncentraciJe

Dominantan položaJ