Strateški Ciljevi

Strateški ciljevi KKK će se uemeriti na sledeće glavne tačke.

  • internu organizaciju i uspostavljanje Kosovkse Komisije Konkurencije,
  • kompletiranje oblasti konkurencije sa sekundarnim zakonodavstvom u skladu sa evropskim direktivama/-uputama.
  • nadziranje i pokretanje istražnih procedura protiv prekršioca konkurencije
  • propagiranje i održavanje obuke i dodatnih objašnjenja o Konkurenciji.

Zajednička identifikacija oblasti gde se krši slobodna konkurencija i preduzimanje odgovarajućih mera za sprečavanje takvih povreda.

 

KoncentraciJe

Dominantan položaJ