Ballina | Autoriteti Kosovar i Konkurrences
Për të u informuar më shumë rreth AKK-së.. KLIKO

Më të fundit

Vendimet

15.10.2020 - Konkluzion per Noteret kunder Ministrise se Drejtesisë

20.10.2020
Next
15.10.2020 - Konkluzion per GAP kunder BQK-se rreth rritjes se tarifave te TPL-se

20.10.2020
Next

Njoftime për shtyp

Buletini informativ (Edicioni i katërt)

04.02.2021
Next
Buletini informativ (Edicioni i trete)

04.02.2021
Next

Raportet Vjetore

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2019

04.02.2021
Next
Strategjia e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës 2020-2023

21.01.2020
Next

PËRQENDRIMET

Përqendrimi i Ndërrmarrjeve.

KLIKO KËTU PËR TË SHIKUAR DETAJET

POZITA DOMINUESE

Konstatimi i Pozitës Dominuese
Abuzimi me Pozitën Dominuese

KLIKO KËTU PËR TË SHIKUAR DETAJET

MARRËVESHJET E NDALUARA

KLIKO KËTU PËR TË SHIKUAR DETAJET

Previous Next